Ga naar de inhoud

Aan de slag

Praktijkkaart

Digitale adaptieve oefenprogramma’s

Gericht op het verbeteren van rekenvaardigheden
EducationLab
Kennisbron

Werkwijze van de WOA-PO

Praktijkgericht onderzoek in de grootstedelijke onderwijspraktijk
Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)
Toolkit

Kans in Taal (KIT): Benutten van de thuistaal in de klas

Gericht op de ontwikkeling van een meertalige aanpak
Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)
Toolkit

Lesgeven vanuit hoge verwachtingen

Gericht op het verbeteren van leerprestaties
Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)
Praktijkkaart

Bouw!

Gericht op leesvaardigheid
EducationLab
Toolkit

Begrijpend lezen

Gericht op leesvaardigheid
Onderwijskennis.nl
Toolkit

Betrekken van ouders

EducationLab
Toolkit

Beter omgaan met lastig gedrag in de klas

Gericht op een bijeenkomst over lastig gedrag
NJi

Meer lezen over Evidence-informed werken in de praktijk?

Kijk hier