Ga naar de inhoud

Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we u graag uit wat we doen, waarom en wat het betekent.

Wie zijn wij?
Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA) is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam, de schoolbesturen primair onderwijs (BBO) en EducationLab: een onderzoeksconsortium van de Vrije Universiteit en Universiteit Maastricht. Met ONA bouwen we aan een kennisinfrastructuur voor het Amsterdamse basisonderwijs. Onze missie is om het onderwijs in Amsterdam blijvend te verbeteren.

Allereerst beloven we u dat:
– we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken;
– we passende technieken inzetten om uw persoonsgegevens te beschermen;
uzelf in hoge mate controle heeft over uw persoonsgegevens;
– we bereikbaar en beschikbaar zijn als u met ons wil communiceren over uw privacy op deze website.
Mocht u iets missen in dit privacybeleid, laat het ons weten.

Voor wie geldt dit privacybeleid?
Bij ONA gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens.
Hieronder hebben we alles voor u op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over u als bezoeker verkrijgen door uw gebruik van onze content op de website of door het achterlaten van gegevens via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt ONA?
ONA verwerkt van u de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze te herleiden zijn tot u als individu:
A.)  Gegevens die u aan ons geeft via het contactformulier. Dit betreft de inhoud van contactaanvragen en uw naam en emailadres.
B.)  Gegevens die u aan ons geeft via het inschrijven voor de nieuwsbrief. Dit betreft uw naam en emailadres.
C.) Gegevens over de wijze waarop u de website gebruikt. Dit betreft de diensten die u op onze website gebruikt en welk aanbod u interessant vindt.
D.) Correspondentiegegevens, zoals gegevens in e-mails die u verstuurt aan info@ona.amsterdam of berichten die u via sociale media aan ons richt.

Waarom verwerkt ONA persoonsgegevens?
Kort gezegd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om te kunnen reageren op uw verzoeken en diensten aan te kunnen bieden.
Hieronder is uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Hoe komt ONA aan persoonsgegevens?
De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden door u als bezoeker zelf aangeleverd.

Hoe lang bewaart ONA de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Met wie deelt ONA persoonsgegevens?
Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van je verzoek. Daarbuiten delen wij de door jou verstrekte gegevens niet met derden.  

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe beveiligt ONA persoonsgegevens?
Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen en het aan ons aantoonbaar maken hiervan.

Wat zijn uw rechten?
U hebt zelf de controle over uw persoonsgegevens. U kunt zich na aanmelding van de nieuwsbrief, ook weer afmelden.

Voor zover we uw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kunt u daar altijd bezwaar tegen maken.

Waar wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookiebeleid
ONA gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies die te maken hebben met de gebruikersfunctionaliteit van de website.
Daarnaast gebruiken we analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de producten. Hiermee kunnen we de gebruikservaring verbeteren.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid? Neem contact met ons op via info@ona.amsterdam.