Onderwijskennis
Netwerk
Amsterdam

(ONA)

Welkom!

Wat leuk dat je onze website bezoekt. Op deze website kun je vinden wat de ambities zijn van het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam en hoe we de komende jaren samen onze ambities gaan realiseren. Ook kun je het gehele projectplan downloaden en je abonneren op onze nieuwsbrief.

Het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam wil samen met de Amsterdamse onderwijsprofessionals en kennisinstituten in Amsterdam constante verbetering van het onderwijs realiseren. Dit doen we door gebruik te maken van gefundeerde kennis, deze kennis te benutten en samen te creëren.

Wat is het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam?

Wie werken er samen?

De gemeente Amsterdam, EducationLab en het BBO zetten in de periode 2021-2023 gezamenlijk een kennisinfrastructuur voor het Amsterdamse basisonderwijs op. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met lokale initiatieven en kennisnetwerken. De kennisinfrastructuur stelt leraren, schoolleiders, (school)bestuurders en wetenschappers in staat om grote thema’s aan te pakken, deugdelijke wetenschappelijke kennis te genereren en ‘evidence-informed’ te werken zodat er sprake is van duurzame verbetering en innovatie van het Amsterdamse basisonderwijs.

Wat is de aanleiding?

Het Amsterdamse basisonderwijs kampt vandaag de dag met twee grote uitdagingen:

1.  Dalende prestaties, teruglopende kansen en toenemende laaggeletterdheid, met name bij leerlingen met laagopgeleide ouders. 

Dit uit zich door stijgende laaggeletterdheid onder jongeren, met name bij leerlingen met laagopgeleide ouders; Gestaag dalende leerprestaties, met name bij leerlingen met laagopgeleide ouders. Door de coronacrisis is deze uitdaging alleen maar groter geworden.

2. Een kwalitatief en kwantitatief tekort aan leraren en schoolleiders

Met name op scholen met een meer uitdagende leerlingpopulatie. Scholen hebben moeite nieuwe leraren en schoolleiders aan te trekken, ze te professionaliseren en leraren en schoolleiders te behouden.

Bij deze twee uitdagingen zijn er veel vraagstukken op Amsterdamse scholen. Om scholen te ondersteunen in effectieve aanpakken voor deze problemen, zetten we de komende 2 jaar een kennisinfrastructuur voor duurzame verbetering en innovatie van het Amsterdamse basisonderwijs op. Deze kennisinfrastructuur noemen we Onderwijskennis Netwerk Amsterdam; afgekort als ONA. ONA beoogt het ‘evidence-informed’ werken op Amsterdamse basisscholen te ondersteunen en stimuleren. Daarnaast zetten we met ONA een prototype kennisinfrastructuur voor het basisonderwijs neer die tevens informatief is voor andere regio’s en onderwijssectoren met vergelijkbare doelstellingen.

Wat zijn de doelen van het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam?

Het doel van deze samenwerking is de twee bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden door het creëren van de kennisinfrastructuur voor duurzame en wetenschappelijk onderbouwde verbetering van het onderwijs voor stad Amsterdam. De kennisinfrastructuur richt zich op het versterken van de kenniscultuur op scholen, bevorderen van kennisbenutting door scholen en het bieden van een platform kenniscreatie door samenwerking tussen wetenschap en het onderwijsveld.  Om dit te bereiken is nodig dat:

  1. Een lerende cultuur op scholen versterkt wordt, met groeiend draagvlak en enthousiasme voor evidence-informed werken;
  2. Toegankelijke en relevante kennis over bewezen effectieve aanpakken in het onderwijs aanwezig is en op effectieve wijze gedeeld en benut wordt.
  3. Meer onderzoek plaatsvindt naar oplossingen voor de grootste uitdagingen van in specifiek de Amsterdamse context: laaggeletterdheid en kwalitatief en kwantitatief lerarentekort.

Wat biedt het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam aan?

ONA kent drie elementen: kenniscultuur, kennisbenutting en kenniscreatie. ONA sluit aan bij de fase van ontwikkeling van een schoolteam en/of schoolbestuur.

Het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam in het Nieuws

Wethouder Moorman ziet ONA als voorbeeld voor andere regio’s en onderwijssectoren

Amsterdam kiest als gemeente voor een unieke onderwijsaanpak door meer te doen dan de beperkte opdracht die zij heeft op het gebied van onderwijs: “We moeten van elkaar leren wat werkt. Ik zou iedereen dan ook willen uitnodigen om kennis te delen. Binnen een stad, maar ook daarbuiten. Laten we verder kijken dan de eigen schoolmuren.”

KICK-OFF Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA)

Op 7 september 2022 vond op De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam de ONA KICK-OFF plaats. Een combinatie van interessante lezingen, gesprekken en interviews met interessante gasten uit binnen- en buitenland. We kijken terug op een mooie middag en verheugen ons erop ONA de komende jaren samen verder op te bouwen.


Leraren willen het beste voor hun leerlingen, en wat is dan fijner dan datgene doen waarvan je weet dat het werkt? Daarmee vergroot je het plezier en behoud je meer leraren.

— Marjolein Moorman, Wethouder Onderwijs Amsterdam

Meer weten?

Hieronder kun je ons gedetailleerde projectplan downloaden. Hierin beschrijven we de plannen en ambities van ONA voor de komende tijd! Wil je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom ONA? Laat dan je e-mailadres achter. We zullen je dan een bericht sturen zodra er nieuws is!

Aanmelden voor Nieuwsbrief

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@ona.amsterdam