Ga naar de inhoud

Professionaliseren

Wat is het?

Om evidence-informed te kunnen werken, is professionalisering een must. Effectieve aanpakken vormen de basis van de trainingen en Masterclasses, die door ONA-onderzoeksscholen worden aangeboden. Je krijgt samen met collega’s handvatten om deze kennis te benutten in jullie onderwijs. 

Van ‘peers’ leer je het meeste. Daarom bouwen we netwerken van expertleraren in de stad. Trainingen zorgen voor kennis en vaardigheden om niet alleen het onderwijs binnen jouw eigen school te verbeteren, maar ook om andere leraren hierin mee te nemen.

Hoe doen we het?

Op de pagina ‘Aan de slag‘ vind je een overzicht van interessante trainingen, Masterclasses en evenementen van de ONA-onderzoeksscholen en andere kennispartners. Tijdens dit soort bijeenkomsten leer je bijvoorbeeld hoe je als schoolteam het begrijpend leesonderwijs duurzaam kunt verbeteren. Of volg je als expertleraar rekenen een training waarin je vaardigheden opdoet om anderen te helpen het rekenonderwijs effectief te verbeteren.

ONA onderzoeksscholen

Amsterdam telt op dit moment vier ONA-onderzoeksscholen in verschillende stadsdelen. Zij zijn zelf opgeleid in het evidence-informed werken en vormen de knooppunten voor professionalisering en kennisdeling in de stad.

Dit doen de ONA-onderzoeksscholen:

Actief delen van kennis over evidence-informed werken en andere kennis die de onderwijspraktijk kan verbeteren, op basis van eigen ervaringen.

Trainen en begeleiden van andere scholen. Als host van trainingen en lezingen fungeren onderzoeksscholen als plek voor professionalisering en als netwerk voor expertleraren.

Het vervullen van een ambassadeursrol om andere scholen te stimuleren gebruik te maken van bestaande kennis, trainingen en programma’s.

ONA Alan Turingschool
ONA De Driemaster
ONA Pro rege
ONA Wereldwijs

De Alan Turingschool is een buurtschool op de Oostelijke Eilanden. De school werkt evidence-informed, onder meer op het gebied van taal- en rekenonderwijs. In de ochtend staan de kernvakken taal, lezen en rekenen centraal. De middagen staan in het teken van thematisch onderwijs. De school is gespecialiseerd in leesonderwijs, met een speciale focus op begrijpend lezen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 verzorgen onderwijsprofessionals van de Alan Turingschool inspirerende masterclasses en trainingen, onder meer over effectief leesonderwijs. Ook worden expertleraren getraind om hun kennis over evidence-informed leesonderwijs met andere schoolteams te delen.

Eva Naaijkens/Martin Bootsma
Website van deze school Aanbod van deze school

Verscholen in het groen in Amsterdam-Noord staat basisschool de Driemaster. De leerlingen, ouders en leerkrachten symboliseren de drie masten, en door goed en hecht samen te werken, zorgen zij voor goed onderwijs in een veilige en warme omgeving. Alle leraren zijn gecertificeerde Kanjertrainers en de school heeft een effectieve aanpak op het gebied van gedrag. Vanaf januari 2024 biedt de Driemaster trainingen aan over evidence-informed werken aan gedrag in de klas. 

Justa Heijm
Website van deze school Aanbod van deze school

Op de Pro Rege School in stadsdeel Nieuw-West wordt veel energie en aandacht gestoken in taalonderwijs, lezen, rekenen en schrijven. De Pro Rege hanteert een dynamische schooldag met bewegend leren er is een sterke onderzoekscultuur aanwezig op school. Reflecteren op het eigen handelen is belangrijk, en onderwijsprofessionals zijn altijd op zoek naar wetenschappelijke kennis en inzichten om het onderwijs te vernieuwen en te versterken. Vanaf januari 2024 geven medewerkers van de Pro Rege School trainingen over het verankeren van een onderzoekscultuur op school.

Pascal Riet
Website van deze school Aanbod van deze school

Het motto van Wereldwijs is ‘samen op reis om wijs te worden’. De school staat voor ontwikkelingsgericht onderwijs waarbij brede persoonsvorming en groei ten opzichte van jezelf centraal staat. Aandacht voor leren over leren (metacognitie), zelfregulatie en procesgerichte evaluatie van resultaten zijn belangrijke bouwstenen van de formatieve aanpak. Daar is het team ruim acht jaar geleden mee begonnen en dat heeft in 2018 (en in 2022 wederom) geleid tot excellentie op dit gebied. Succesvol leren (leer van je fouten, geef niet op, wees nieuwsgierig, blijf jezelf verbeteren, werk samen en denk goed na) is voor de leerlingen van Wereldwijs, de weg naar kansengelijkheid! Vanaf 2023-2024 gaat Wereldwijs op het gebied van formatieve evaluatie trainingen verzorgen.

Paula Hoonhout
Website van deze school Aanbod van deze school

Dit is beslist vernieuwend wat we aan het doen zijn. Een koppeling tussen wetenschap en praktijk lijkt heel logisch, en toch gebeurde het nog te weinig. Het versterkt wat we al doen en maakt dat we efficiënter kunnen gaan werken, Hierdoor wordt de kwaliteit van ons onderwijs beter en dat zie je terug in de motivatie en prestaties van leerlingen.

Justa heijm, schoolleider driemaster

Netwerk van experts

ONA bouwt een netwerk van experts met diverse specialismen. Dit zijn schoolleiders, intern begeleiders en leraren uit het Amsterdamse onderwijs, maar ook onderzoekers uit Amsterdam en de rest van het land – of daarbuiten. Al deze experts helpen schoolteams graag op weg om evidence-informed te werken, onder meer door Masterclasses en trainingen. Binnenkort vind je deze experts hier.

Zelf onderdeel worden van ons netwerk?

Ben je leraar, schoolleider of intern begeleider en specialist binnen een bepaald vakgebied? En wil je jezelf graag verder ontwikkelen als trainer en met jouw expertise andere scholen verder helpen om evidence-informed te werken? Lees meer informatie in onze folder en kijk bij de trainingen.