Ga naar de inhoud
Toolkit

Kans in Taal (KIT): Benutten van de thuistaal in de klas

Gericht op de ontwikkeling van een meertalige aanpak

Door Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

In de diverse samenleving van nu spreken veel leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Die leerlingen, maar ook de leerlingen uit een taalarme omgeving, moeten op school kennis opdoen via een taal die ze nog aan het leren zijn. Daardoor kost het hen meer moeite om ‘conceptbegrip’ op te doen in de Nederlandse schooltaal. Bij het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal helpt een aanpak waarbij je voortbouwt op wat de leerlingen al wel weten vanuit hun thuistaal: ‘translanguaging.’ Op basis van theoretische inzichten hebben verschillende schoolteams, samen met onderzoekers een meertalige aanpak ontwikkeld, waarin ook ouders een actieve rol krijgen: Kans in Taal, compleet met voorbeeldmaterialen en een toolkit. Lees nu ook het artikel in Pedagogische Studiën over deze meertalige aanpak. 

Meer weten over het verbeteren van de schooltaal?
  • Voor een ander programma om schooltaal te verbeteren, zie de Praktijkkaart CORI
  • Meer weten over translanguaging? Lees dan dit artikel van onderzoeksbureau Sardes
  • Voor meer informatie over meertaligheid? Lees dit artikel op onderwijskennis.nl

 

Taal
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel in het basisonderwijs
  • Translanguaging: Schooltaal verbeteren met behulp van thuistaal
  • Meertaligheid