Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Concept Oriented Reading Instruction (CORI)

Gericht op leesvaardigheid

Door EducationLab

Concept Oriented Reading Instruction (CORI) is een methode die in de Verenigde Staten veelvuldig is toegepast. Onderzoek laat zien dat kinderen die werken met CORI hoger scoren op tekstbegrip en leesmotivatie dan kinderen die met andere methodes werken. In CORI wordt begrijpend lezen en strategie-instructie zoveel mogelijk geïntegreerd in de zaakvakken. Iedere twaalf weken wordt er een thema gekozen. Leerlingen formuleren hun eigen vragen binnen dit thema en beantwoorden deze vragen door het lezen van boeken en (digitale) teksten. De praktijkkaart laat zien hoe CORI is opgebouwd en biedt daarmee inspiratie voor het integreren van begrijpend lezen en zaakvakken in de Nederlandse onderwijscontext.

 

Meer weten over geïntegreerd taalonderwijs?
  • Voor antwoord op de vraag of thematisch onderwijs bijdraagt aan het taalbeheersingsniveau van basisschoolleerlingen, lees de pagina van NRO Kennisrotonde.
  • Voor een overzicht van de effecten en verwijzingen naar internationale literatuur, klik hier.
  • Voor tips en sleutels voor effectief leesonderwijs, zie de Praktijkkaart Leesbegrip.
Taal
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel
  • Thematisch onderwijs
  • Kinderen in groep 5, 6 en 7
Download