Ga naar de inhoud
Toolkit

Meertaligheid in het basisonderwijs

Gericht op het verbeteren van taalvaardigheden en interculturele competenties

Door Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

Alleen Nederlands op school? Of kunnen de thuistalen van leerlingen ook een plek in het onderwijs krijgen? Deze vragen  worden vaak gesteld – door leraren, studenten of mensen van de lerarenopleiding. Als antwoord op deze vragen worden er in deze toolkit handvatten en voorbeelden gegeven om talig responsief lesgeven op school en in de klas vorm te geven. Talig responsief lesgeven is een pedagogische benadering waarbij de leraar rekening houdt met de (meertalige) taalontwikkeling van de leerlingen en deze meeneemt in de lesstof en instructie. De toolkit die is gemaakt door Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) is hier te vinden.

Meer weten over meertaligheid?

Taal
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel
  • Benutten van/omgaan met meertaligheid van leerlingen