Ga naar de inhoud
Toolkit

Lesgeven vanuit hoge verwachtingen

Gericht op het verbeteren van leerprestaties

Door Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

De verwachtingen die leraren hebben van hun leerlingen zijn van invloed op de leerprestaties. Zijn die verwachtingen hoog, dan gaan leerlingen zich hiernaar gedragen en gaan ze beter presteren. Het is daarom belangrijk dat je als leraar hoge verwachtingen hebt van je leerlingen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe geef je onderwijs vanuit hoge verwachtingen? En wat zijn de essentiële randvoorwaarden voor succes? In de Werkplaats Gelijke Onderwijskansen (WOA) hebben leraren uit het basisonderwijs en onderzoekers gezamenlijk, op basis van theorie over wat werkt en effectief is, een hoge-verwachtingen-aanpak ontwikkeld. De handreiking biedt achtergrondkennis én een stappenplan. 

Meer weten over lesgeven vanuit hoge verwachtingen?
  • Voor meer praktische tips voor het lesgeven vanuit hoge verwachtingen, zie hier de leidraden die het NRO heeft opgesteld
  • Meer weten over het belang van hoge verwachtingen? Luister dan naar deze podcast
Leraren
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel
  • Verbeteren leerprestaties door hoge verwachtingen