Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Probleemverkenning en doelstelling

Gericht op problemen bij leerlingen in kaart brengen (stap 1)

Door EducationLab

Deze praktijkkaart heeft als doel om:

  1. Een potentieel probleem in de ontwikkeling van leerlingen te signaleren
  2. Het probleem te verkennen
  3. Een doel te formuleren om het probleem te verhelpen
  4. Een passende interventie te zoeken bij het gesignaleerde probleem

Gezamenlijk leiden deze vier stappen tot een gedegen voorbereiding om actie te ondernemen om een probleem aan te pakken. Deze kaart beschrijft HOE je deze stappen op je school kan uit voeren.

Deze kaart kan je gebruiken om problemen die zich voordoen bij individuele leerlingen in je klas, of op groeps- en schoolniveau in kaart te brengen en doelen te formuleren die je zou willen bereiken door het inzetten van de passende interventies.

 

Meer weten over evidence-informed onderwijsverbetering?

 

Evidence-informed werken
  • Voor: leraren, schoolleiders, IB’ers, kwaliteitszorgmedewerkers en bestuurders
  • Stap 1 Evidence-informed werken
  • Bij problemen op kind-, groeps- en schoolniveau
Download