Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Kiezen van een passende aanpak

Gericht op problemen bij leerlingen aanpakken (stap 2)

Door EducationLab

Deze praktijkkaart biedt leraren en schoolleiders handvatten om een programma of interventie te kiezen waarmee ze hun ontwikkelingsdoelen kunnen bereiken. Je gebruikt deze kaart het beste als vervolgstap op de praktijkkaart Probleemverkenning en Doelstelling. Die praktijkkaart beschrijft hoe je problemen in de ontwikkeling van leerlingen – op individueel of groepsniveau – analyseert en doelen formuleert om deze problemen te verhelpen. Dat is de noodzakelijke eerste stap op weg naar de oplossing.

Deze praktijkkaart helpt je bij de logische volgende stap: bepalen met welke interventies je de gestelde doelen kunt behalen. Daarvoor doorloop je 4 deelstappen:

  1. Op zoek gaan naar kansrijke aanpakken
  2. In kaart brengen hoe deze aanpakken tot het gewenste resultaat leiden, en voor wie
  3. De randvoorwaarden voor succes identificeren
  4. Een aanpak kiezen

 

Meer weten over evidence-informed onderwijsverbetering?

 

Evidence-informed werken
  • Voor: leraren, schoolleiders, IB’ers, kwaliteitszorgmedewerkers en bestuurders
  • Stap 2 Evidence-informed werken
  • Zoeken van een effectieve aanpak om een probleem op te lossen
Download