Ga naar de inhoud
Artikel

Terugblik op de ONA Labdag LeraarLab

Op maandag 25 maart kwamen we bijeen voor een ONA Labdag van LeraarLab (bij House of Watt in Amsterdam). Ongeveer 30 onderwijsprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers deelden kennis en ervaringen over het lerarentekort, met als doel elkaar te informeren en te inspireren.

Na een korte opening door Derk Bransen, co-creatiemanager bij Education Lab NL, was het woord aan LeraarLab onderzoekers Marlot Griep en Pam de Vries. Zij gaven gedetailleerde uitleg over hun onderzoek naar stille reserves en de uitstroom van startende leraren in Amsterdam, gebaseerd op CBS-gegevens. Eerst ging Marlot in op de stille reserve, ofwel bevoegde leerkrachten die niet meer werkzaam zijn als leerkracht. Waar zijn deze mensen nu werkzaam? En kunnen deze mensen worden teruggehaald als leerkracht? Pam ging dieper in op de vraag welke leerkrachten het meeste risico lopen om uit te stromen naar bijvoorbeeld een andere sector, of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarna reflecteerde Marton de Pinth, bestuurder bij Innoord, kort op de resultaten vanuit de praktijk. Hij benadrukte dat hoewel de conclusies waardevolle oplossingsrichtingen bieden, we ook te maken hebben met tekorten op andere terreinen. Bijvoorbeeld het vinden van voldoende goede mentoren voor startende leerkrachten of de wachtlijsten in de kinderopvang. Hij benadrukte het belang om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Dat kan alleen door het onderwijs echt anders te gaan organiseren.

Dat was een mooi bruggetje naar het tweede hoofdonderwerp van de middag: Anders organiseren in Amsterdam. LeraarLab onderzoeker Nienke Ruijs gaf aan waarom anders organiseren een van de mogelijke oplossingen is voor het lerarentekort. Ook lichtte ze toe wat er al bekend is uit eerder onderzoek. Roel Spits en Esther de Vries van Amsterdam Andersom deelden vervolgens hun ervaringen met anders organiseren op Amsterdamse basisscholen: welke scenario’s worden veel gebruikt en met welke uitdagingen krijgen scholen te maken? En hoe kunnen we, ondanks de druk van het tekort, toch het werkplezier behouden? Na hun presentatie over de veelvoorkomende scenario’s en uitdagingen, ging het gezelschap in kleinere groepen uiteen om te discussiĆ«ren over de kansen, uitdagingen en waar het vervolgonderzoek zich op moet richten. De middag werd gezamenlijk afgesloten met informeel napraten en een drankje.

Wil je meer weten en meepraten over het lerarentekort?
Op donderdag 18 april is er een bijeenkomst over het lerarentekort voor schoolleiders en HR-medewerkers in Amsterdam.  
En op woensdag 10 april ben je ook welkom op de landelijke Labdag van LeraarLab in Utrecht.