Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Coaching van leraren

Coaching als vorm van professionalisering

Door EducationLab

Om de kennis en kunde van de leraar te verbeteren kunnen scholen gebruik maken van coaching. Deze praktijkkaart laat zien dat coaching een effectieve manier is om de professionalisering van de leraar te bevorderen. Coaching kan worden ingezet om bestaande praktijken te verbeteren, om te reflecteren op de dagelijkse lespraktijk en om nieuwe methoden en effectieve benaderingen onder de knie te krijgen. Het is belangrijk om te benadrukken dat coaching een effectieve vorm van professionalisering is en niets zegt over de inhoud. Anders gezegd: Coaching is alleen effectief als de inhoud goed is.

Wat is coaching? Coaching is:

  • Individueel – coaches en leraren werken 1-op-1 samen;
  • Intensief – coaches en leraren hebben tenminste om de paar weken contact;
  • Langdurig – coach en leraar werken over een langere periode samen;
  • Context afhankelijk – leraren en coaches focussen zich op de klas(sen) van de leraar;
  • Specifiek – leraar en coach focussen zich op specifieke lespraktijken of vaardigheden.

Deze praktijkkaart geeft drie voorbeelden van succesvolle coachingsprogramma’s waarin bovenstaande kenmerken worden uitgewerkt. De verschillende programma’s hebben belangrijke overeenkomsten – zoals de duur, intensiteit en oog voor de lespraktijk – maar zijn ook verschillend – één programma is bijvoorbeeld louter gebaseerd op video-opnamen en videocontact en bij een ander programma spelen leergroepen een centrale rol.  Bovendien laten de verschillende programma’s zien dat coaching op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Zo behoren voorbeeldlessen, co-teaching, lesobservaties en coachingsgesprekken tot de activiteiten die horen bij een coachingstraject.

 

Meer weten over professionaliseringsactiviteiten zoals coaching?

 

Leraren
  • Voor: Leraren en school(op)leiders (voor de organisatie)
  • 3 voorbeelden van coaching voor leraren
Download