Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Parents and Children Together (PACT)

Gericht op leesvaardigheid bij kinderen vergroten door trainen van ouders

Door EducationLab

Ouders spelen een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de leesvaardigheid van hun kind. Wanneer het ouders niet lukt om hun kind te ondersteunen tijdens het lezen, kunnen scholen een intensieve aanpak voor ouders aanbieden. 

Scholen kunnen bijvoorbeeld een intensief leesprogramma aanbieden aan ouders. Effectieve leesprogramma’s voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Het programma biedt geselecteerd leesmateriaal aan dat goed aansluit bij de behoeften van het kind.

  • Het programma richt zich expliciet op hoe ouders hun kind kunnen helpen tijdens het samen lezen. Daarbij wordt het belang van leren en de rol van de ouders herhaaldelijk benadrukt.

  • Het programma heeft een duidelijke focus op specifieke leesvaardigheden (bijv. hoe klanken te combineren en woorden te decoderen) en richt zich in de training niet op de ontwikkeling van andere vaardigheden.

Deze praktijkkaart beschrijft het ‘Parents and Children Together’ (PACT) trainingsprogramma, dat voldoet aan deze voorwaarden. PACT helpt ouders van jonge kinderen op een gestructureerde manier voor te lezen. Ouders krijgen in dit programma ongeveer anderhalf uur een korte training in het programma, en krijgen vervolgens instructies en materialen mee naar huis om samen met hun kind te lezen. Het programma duurt 30 weken, waarbij ouders 20 minuten per dag samen met hun kind lezen. Dit is effectief gebleken ter ondersteuning van de lees- en taalvaardigheden van jonge kinderen.

Meer weten over ouderbetrokkenheid?
Ouderbetrokkenheid Taal
  • Voor: leraren en IB'ers
  • Leestraining voor ouders door IB'er
  • Kinderen op voorschool tot en met groep 5
Download