Ga naar de inhoud
Video

Webinar diep lezen

Het begrijpend leesniveau van Nederlandse leerlingen daalt hard. Wat kunnen we doen om het tij te keren? In dit webinar geven expertleraar lezen Heleen Buhrs (Alan Turingschool) en hoogleraar Eliane Segers (UT je inzichten uit wetenschap en praktijk. Vol concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt op je eigen school!

Heleen Buhrs is leraar op ONA-onderzoeksschool Alan Turingschool. De school koos bewust voor een evidence-informed aanpak en implementeerde close reading en thematisch leesonderwijs, met Martin Bootsma en Buhrs als aanjagers. Begrijpend lezen staat niet langer als los vakje op het rooster, maar is de basis voor ‘het hart’ van de school: kennisopbouw.

Eliane Segers is hoogleraar Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente, Leren & Technologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Nederlands.

Segers en Buhrs nemen beiden deel aan de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Kijk hier het webinar, aangeboden door Didactief: