Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Alles Kidzzz

Gericht op gedragsproblemen

Door EducationLab

Deze praktijkkaart beschrijft Alles Kidzzz, een op maat aangeboden interventie voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die een verhoogde mate van externaliserend gedrag laten zien (bijvoorbeeld schoppen, slaan, schelden, pesten). Het korte termijn doel van de interventie is om meer pro-sociaal gedrag te stimuleren. Op lange termijn is het doel om gedragsproblematiek te voorkomen. De training wordt uitgevoerd door een gecertificeerde trainer van de Stichting Alles Kidzzz en duurt 8 weken. Onderzoek toont aan dat kinderen na deze interventie minder agressief gedrag en meer pro-sociaal gedrag vertonen.

 

Meer weten over programma’s gericht op gedragsproblemen?
Gedrag & Ontwikkeling
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel
  • Gedragsproblemen bij kinderen
  • Pro-sociaal gedrag stimuleren
  • Kinderen uit groep 6, 7 en 8
Download