Ga naar de inhoud
Artikel

Schoolleidersnetwerk ontmoet ONA

Op dinsdag 30 januari maakten het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam en het Schoolleidersnetwerk van ‘Leraar in Amsterdam een kleurrijk beroep’ onderling nader kennis met elkaar. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst vol inspiratie en uitwisseling voor de ruim 25 aanwezige Amsterdamse schoolleiders.

Het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam verbindt wetenschap en praktijk en biedt schoolleiders en leraren een kennisinfrastructuur om het Amsterdamse basisonderwijs blijvend te verbeteren. Binnen het Schoolleidersnetwerk is kennis en ervaring uitwisselen een van de speerpunten. Deze bijeenkomst was dan ook een mooi voorbeeld van synergie en samenwerking tussen beide netwerken.

Programma bijeenkomst
Na een welkom door de initiatefnemers van de bijeenkomst Jutka Colson, coördinator van het schoolleidersnetwerk en Selma Janssen, programmamanager ONA vanuit het Breed Bestuurlijk Overleg, blikte Tijana Prokic-Breuer, programmamanager ONA vanuit Education Lab NL, kort terug op de ontstaansgeschiedenis van ONA. Vervolgens deelden drie schoolleiders over hun ervaringen als ONA-school. De vier ONA- scholen hebben een intensief traject gevolgd waarbij de kernteams van de scholen de diepte in zijn gegaan over evidence-informed werken aan de hand van masterclasses. Vervolgens zijn ze in co-creatie met wetenschappers zelf aan de slag gegaan met evidence-informed onderwijsverbetering binnen hun eigen school. Eén van de speerpunten van ONA is professionaliseren door van elkaar te leren. Alle ONA-scholen bieden daarom trainingen en coaching aan andere scholen in Amsterdam, die aansluit bij hun eigen kennis en expertise.

Justa Heijm, schoolleider van de Driemaster vertelde over de expertise binnen haar school met betrekking tot gedrag. Maar ook over de veranderingen in werkwijze die ze ziet binnen haar team: In plaats van heel snel naar de oplossing voor een probleem te willen gaan, nemen ze veel meer tijd om eerst uit te zoeken wat er niet goed gaat, onderzoek te doen of wetenschappelijke literatuur te raadplegen. “We kijken veel beter wat werkt en wat niet, waarom doen we wat we doen en voor welk probleem zoeken we een oplossing”, aldus Justa.

Pascal Riet, schoolleider van de Pro Rege school gaf ook aan dat dit traject heel belangrijk is geweest voor het vakmanschap van haar team en het behouden van ervaren leerkrachten. Om leerkrachten vrij te roosteren voor onderzoek of uitwerking moest ze soms moeilijke keuzes maken. “Maar het is de investering dubbel en dwars waard, zowel voor het team als voor de leerlingen, want uiteindelijk krijgen álle kinderen hierdoor beter onderwijs”, aldus Pascal.

Na de pauze was het woord aan Paula Hoonhout, schoolleider van Wereldwijs. Zij heeft zich met haar team gespecialiseerd in formatief evalueren en samen met een aantal teamleden biedt zij trainingen en leertrajecten om andere scholen hierin te begeleiden. Binnen haar team was er al veel aandacht voor evidence-informed werken. Maar ook Paula gaf aan dat ze veel geleerd heeft van de masterclasses, vooral in het ontwikkelen van trainingen voor andere scholen. “Wij kunnen leraren, scholen en MT’s nu nog beter trainen en begeleiden als ze ook aan de slag willen met formatief evalueren en meer zelfsturing willen geven aan het leerproces van kinderen,” aldus Paula.

Tenslotte gaven Pam de Vries en Marlot Griep, onderzoekers binnen het ONA LeraarLab een interactieve presentatie over de beweegredenen van leerkrachten om te kiezen voor het Amsterdamse onderwijs, óf juist te vertrekken uit Amsterdam. Aan de hand van stellingen werden de schoolleiders aan het denken gezet en kregen ze alvast een inkijkje in het onderzoek waarvan de resultaten in het voorjaar worden verwacht.

Goed om te zien dat deze inhoudelijke bovenbestuurlijke netwerken schoolleiders kennis laten maken met de kennis en ervaring die er op Amsterdamse scholen is en vanuit die inspiratie samen willen leren!

– MARTON DE PINTH, BESTUURDER INNOORD EN PORTEFEUILLEHOUDER ONA BREED BESTUURLIJK OVERLEG-

Samenwerking en verbinding
Deze kennismaking smaakt beslist naar meer samenwerking en verbinding met het schoolleidersnetwerk en andere (onderwijs)netwerken in de stad. Wil je ook samen met ONA het onderwijs in Amsterdam blijvend verbeteren? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Alle trainingen die nog dit voorjaar plaatsvinden vind je in de agenda!

Wil je je aansluiten bij het schoolleidersnetwerk, neem dan contact op met Jutka Colson via jutka@leraareenkleurrijkberoep.nl