Ga naar de inhoud
Artikel

Schoolbezoek Alan Turingschool

Schoolbezoek Alan Turingschool 10 januari 2024
Een bevlogen betoog over thematisch onderwijs en vakmanschap van leraren

De voor ONA gereserveerde plekken voor de schoolbezoeken aan de Alan Turingschool zijn meestal razendsnel gevuld. En na binnenkomst is al meteen duidelijk waarom. De bevlogenheid van schoolleider Eva Naaijkens en teamleider Martin Bootsma werkt enorm aanstekelijk. Het is indrukwekkend hoe ze 8 jaar geleden hun persoonlijke onvrede – bijvoorbeeld over het afkalvende vertrouwen in leraren, de registratiedruk en kansenongelijkheid- hebben omgezet in een heldere, onderbouwde visie op onderwijs en een aanpak die werkt.

Open deuren
Wat opvalt is dat de deuren van alle klaslokalen openstaan, en toch heerst er in elke groep rust. “Een schoolbrede gedragsaanpak is één van de eerste dingen die we hebben opgepakt” legt Eva Naaijkens uit. “We moesten wel, want we namen een bestaande school over waar op dat moment geen veiligheid en vertrouwen was. De kinderen probeerden ons gewoon uit. En rust in de klas is belangrijk, vooral voor die kinderen die extra gebaat zijn bij rust en regelmaat. En natuurlijk zijn dat er maar enkelen per klas, maar als je hen kunt helpen, help je ook de leerkracht en daarmee de hele klas. Sowieso hebben we vanaf de start onze visie én de leerkracht centraal gezet, want als de leraar wordt aangesproken op vakmanschap en bevlogen is, hebben alle leerlingen daar profijt van.”

Schoolbrede aanpak
De schoolbrede aanpak is de rode draad in het succesverhaal van de Alan Turingschool. Martin Bootsma: “In alle groepen hanteren we dezelfde aanpak en filosofie. Door al in de groepen 1 en 2 te beginnen met samen lezen en hierover te praten, kunnen we met de leerlingen in de bovenbouw literaire gesprekken voeren over prachtige jeugdboeken die we samen lezen. Datzelfde geldt voor thematisch werken: ook dat doen we van groep 1 t/m 8. Behalve rekenen, taal en gymlessen, bieden we alle vakken aan binnen onze thematische lescyclus. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek), maar ook leesonderwijs, burgerschap en de creatieve vakken komen aan bod binnen de thema’s die we met de leerlingen uitdiepen. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hetzelfde aanbod voor alle kinderen in een groep. Uiteraard is er differentiatie, maar zo min mogelijk. We vinden dat elk kind toegang moet hebben tot dezelfde beschikbare kennis, om ze zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden.”

Vuurtje aanwakkeren
Het is duidelijk dat Eva en Martin een missie hebben: hun kennis en ervaring delen met andere onderwijsprofessionals en het vuurtje aanwakkeren om zélf aan de slag te gaan met onderwijsontwikkeling op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis en ervaring. En dat is precies waarmee ze ook andere Amsterdamse scholen helpen als één van de vier ONA-onderzoeksscholen. De Alan Turingschool biedt onder andere scholing op het gebied van effectief leesonderwijs. Meer informatie over het aanbod binnen ONA vind je hier.