Ga naar de inhoud
Artikel

Rondetafelgesprek Tweede Kamer: Bewezen effectieve methoden basisvaardigheden

Op 17 mei vond in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over ‘Bewezen effectieve methoden basisvaardigheden’. Een zeer belangrijk gesprek, gezien de beheersing van basisvaardigheden van Nederlandse leerlingen al langere tijd achteruit gaat.

Het gesprek bestond uit twee blokken. In het eerste blok werd er vooral gesproken over (criteria) voor effectiviteit van leermiddelen en overige beïnvloedende factoren. In het tweede blok lag de focus op de rol van de overheid en best practices van het sturen op gebruik van effectieve methoden. In dit tweede blok schoof o.a. Prof. Dr. Inge de Wolf, één van de initiatiefnemers van ONA,  aan bij het gesprek. Zij pleit voor actievere en gerichtere rol van de overheid op verbetering van basisvaardigheden.

Zelf stelt zij drie aangrijpingspunten voor verbetering wanneer het gaat om voor basisvaardigheden:

  1. Een goede diagnose: ‘Wat is er precies aan de hand?. Zonder echt te weten wat het probleem is kan het ook niet goed worden aangepakt.
  2. Kennis over effectieve aanpakken: georganiseerde en toegankelijke kennis over welke aanpakken in het onderwijs bewezen effectief zijn.
  3. Versterking van het vakmanschap: alleen het verspreiden van kennis leidt niet direct tot betere lessen. Professionalisering van leraren en schoolleiders is daarbij ontzettend belangrijk.

Inge de Wolf noemde ONA als voorbeeld van een structuur waarin systematisch gewerkt wordt aan het versterken van het vakmanschap op basis van kennis over wat werkt.

Lees hier het volledige position paper van Inge de Wolf.

Benieuwd naar het Rondetafelgesprek? Deze kun je hier terugkijken.