Ga naar de inhoud
Artikel

LEARN! & EducationLab congres: een duik in onderwijs en onderzoek

LEARN conferentie, 2 november VU Amsterdam

Onlangs vond het congres van LEARN! & EducationLab plaats, waar onderwijsprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers zich verzamelden om kennis te delen over onderwijsbeleid en onderzoek. De ochtend begon met inspirerende keynotes van vooraanstaande sprekers. Claire Shewbridge (OECD) sprak over de toekomst van leraren en het onderwijs, terwijl David Godfrey (UCL Institute of Education) het had over het opbouwen van weerbaarheid binnen scholen. In de middag werden verschillende sessies aangeboden, die actuele thema’s in onderwijsonderzoek behandelden.

Een van de posterpresentaties kwam van het Taallab, waar de initiële bevindingen werden gedeeld van een literatuurstudie naar effectieve taalinterventies voor jonge kinderen met taalachterstanden. Het onderzoek identificeerde 275 unieke interventies, gericht op voorschoolse, onderbouw en middenbouw leerlingen (2 tot 9 jaar). Uit de presentatie bleek dat het grootste deel van het onderzoek naar effectieve taalinterventies uit de VS afkomstig is en dat de meeste interventies zijn gericht op leerlingen met een lage sociaaleconomische status (52%), wat de cruciale kwestie van ongelijke onderwijskansen benadrukt. De interventies richtten zich daarnaast op leerlingen met aantoonbare lage taalscores (27%), meertalige leerlingen (15%) en leerlingen met een migratieachtergrond (6%).

Vanuit het Lerarenlab was er een posterpresentatie die het potentieel belichtte van leerkrachten die zijn gestopt met lesgeven. Dit onderzoek bracht deze ‘stille reserve’ in kaart door middel van de data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hiermee wordt onderzocht of het terughalen van deze groep een oplossing kan bieden voor het nijpende lerarentekort. De resultaten laten zien dat deze groep aanzienlijk is in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Opmerkelijk is dat 80% van deze groep momenteel werkzaam is in andere beroepen dan als leerkracht in het PO of VO. Desondanks blijft de helft van hen wel in andere functies binnen het onderwijs actief, terwijl de andere helft voornamelijk werkzaam is in de zorg of de commerciële dienstverlening. De meest interessante groep is de kleine groep (ongeveer 8%) die momenteel werkloos is en die wellicht deels kan worden teruggewonnen voor het onderwijs.

Het LEARN! & EducationLab congres bood een waardevolle uitwisseling over effectief onderwijsbeleid en hoe dit van invloed is op het gedrag van betrokken actoren. Het delen van zulke kennis is van onschatbare waarde voor het verbeteren van ons onderwijssysteem, met als ultiem doel een betere toekomst voor alle leerlingen.