Ga naar de inhoud
Artikel

Evaluatie Zomerschool in Zuidoost

Iedere zomervakantie organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) de Zomerschool Zuidoost voor kinderen uit groep 6 en groep 7 van basisscholen in stadsdeel Zuidoost. ’s Ochtends gaan de kinderen thematisch aan de slag met rekenen en taal, en in de middag is er ruimte voor creatieve, sportieve, en culturele activiteiten. Deze drie weken Zomerschool bieden kinderen van groep 6 en 7 de kans om goed voorbereid en vol zelfvertrouwen aan het volgende schooljaar te beginnen en extra te oefenen met essentiële leerstof. Het TaalLab van ONA heeft onlangs de zomerschool ’22 geëvalueerd.  Uit de evaluatie blijkt dat zowel leerkrachten als leerlingen zeer positief zijn over dit initiatief. Het onderzoek naar de effectiviteit van de zomerschool ’23 loopt nog. 

Op verzoek van Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) en PPOZO heeft Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA) de Zomerschool Zuidoost geëvalueerd. Voor de zomerschool van 2022 heeft ONA de evaluatieformulieren van zowel leerkrachten als leerlingen geanalyseerd. Daarnaast zijn scores verzameld die door leerkrachten zijn gegeven voor communicatie, samenwerking, organisatie, verzorging, ochtendprogramma en middagprogramma. De leerlingen hebben scores gegeven voor de leerkracht, het rekenaanbod, het taalaanbod, het middagprogramma en hebben de zomerschool vergeleken met hun eigen school. Bovendien zijn enkele verbanden onderzocht, zoals of er een betere samenwerking tussen leraren wordt ervaren tijdens de zomerschool wanneer er vooraf een goede voorbereiding is, en of er beter wordt geleerd tijdens de lessen wanneer er sprake is van een goede relatie tussen leerling en leraar.

Voor de zomerschool van 2023 voert ONA TaalLab een uitgebreider onderzoek uit naar de effectiviteit ervan. Het hoofddoel van dit onderzoek is om vast te stellen of deelname aan de zomerschool leidt tot verbeteringen. Er zijn onder andere vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen over hun motivatie en zelfvertrouwen op het gebied van rekenen en taal. Momenteel worden deze vragenlijsten opnieuw ingevuld. Daarnaast ontvangt ONA geanonimiseerde resultaten uit het leerlingvolgsysteem.

De uitkomsten van dit onderzoek leren ons of de zomerschool bijdraagt aan ontwikkeling in zowel het cognitieve domein (zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid) als het sociaal-emotionele domein (bijvoorbeeld zelfvertrouwen). Dit kan scholen en leraren helpen het aanbod van de zomerschool voor de komende jaren te verbeteren, zodat leerlingen met meer zelfvertrouwen, meer motivatie, en meer leergroei hun schoolloopbaan kunnen vervolgen.