Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

VRIENDEN

Gericht op angst- en depressieklachten bij kinderen

Door EducationLab

Deze praktijkkaart beschrijft een interventie die gericht is op het voorkomen en/of verminderen van angst- en depressieklachten bij kinderen. Het is normaal dat kinderen angst en stemmingswisselingen ervaren. Wanneer angst en/of stemmingswisselingen echter van invloed zijn op het plezier van kinderen in hun leven of bijvoorbeeld op hun vermogen om te leren op school, wordt het problematisch. Angst- en stemmingsproblemen kunnen kinderen beperken in hun dagelijks functioneren. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat kinderen zich terugtrekken en een achterstand oplopen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden. Het is daarom belangrijk om problemen rondom angst en stemming zoveel mogelijk te voorkomen en/of verminderen. De interventie VRIENDEN kan daarbij helpen.

VRIENDEN is een erkende interventie die effectief is in het voorkomen en/of verminderen van angst- en depressiesymptomen bij kinderen van 4 t/m 16 jaar. Er bestaan aparte programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen. De interventie richt zich op drie pijlers: lichamelijke reacties, denkprocessen en probleemoplossend vermogen. Kinderen volgen in totaal 12 bijeenkomsten in groepsverband of individueel. In deze praktijkkaart wordt beschreven wat kinderen precies leren, hoe de interventie moet worden uitgevoerd en welke resultaten er verwacht kunnen worden.

 

Meer weten over angst en depressie bij kinderen?

 

Gedrag & Ontwikkeling
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel
  • Angst- en depressie bij kinderen
  • Gericht op lichamelijke reacties, denkprocessen en probleemoplossend vermogen
  • Kinderen van 4 t/m 16 jaar
Download