Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Voorleesexpress

Gericht op vroege taalontwikkeling

Door EducationLab

Huisbezoeken afleggen is een effectieve manier om de ouders in staat te stellen om de taalontwikkeling van hun kind te ondersteunen. Helaas zijn dergelijke programma’s relatief duur. Zo niet de Voorleesexpress. Bij de Voorleesexpress gaan vrijwilligers 20 weken langs bij kinderen thuis. Vrijwilligers werken gedurende die tijd aan het opbouwen van een voorleesroutine, brengen het gezin in contact met de lokale Bibliotheek en bieden leuke taalspelletjes aan. Heel veel gemeenten in Nederland hebben al een lokale afdeling waar gebruik van kan worden gemaakt. Vrijwilligers ontvangen een uitgebreide training en worden ondersteund door een vrijwilligerscoördinator. Ouders in de gezinnen die hebben deelgenomen aan de Voorleesexpress lezen daarna vaker voor.

 

Meer weten over vroege leesbevordering?
  • De effecten van leesbevorderingsprogramma’s op leesvaardigheid en leesmotivatie, zijn beschreven in deze meta-analyse.
  • Voor tips en sleutels voor effectief leesonderwijs, zie de Praktijkkaart Leesbegrip
Taal
  • Voor: leraren en ouders
  • Voorlezen door vrijwilligers
  • Kinderen van 2 t/m 8 jaar
Download