Ga naar de inhoud
Kennisbron

Nederlands Jeugdinstituut

Nationaal kenniscentrum over opgroeien

Door NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een uitgebreide databank met veelbelovende aanpakken op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Ook worden verschillende interventies en programma’s nader toegelicht.

Nederlands Jeugdinstituut

Evidence-informed werken Gedrag & Ontwikkeling Ouderbetrokkenheid
  • Voor: onderwijsprofessionals, jongeren, ouders en beleidsmakers
  • Jeugd, opvoeding en het jeugdveld