Ga naar de inhoud
Toolkit

Metacognitie en zelfregulerend leren

Gericht op metacognitieve vaardigheden

Door Education Endowment Foundation (EEF)

In dit Engelstalige rapport van de Education Endowment Foundation worden zeven aanbevelingen gedaan die scholen kunnen gebruiken om de metacognitieve kennis en vaardigheden van leerlingen te verbeteren. Onderzoek toont aan dat het gebruik van metacognitieve strategieën tot verbetering van leerprestaties kan lijden. Metacognitie heeft betrekking op leerlingen laten nadenken over hun eigen leren, zoals wat ze leren, waarom ze leren en hoe ze leren. Als een leerling beschikt over metacognitieve vaardigheden, kan een leerling zijn of haar eigen leerproces sturen of reguleren. Dit wordt ook wel ‘zelfregulatie‘ genoemd. Het rapport is bedoeld als overzicht van bestaande inzichten in metacognitie en zelfregulerend leren. In het rapport worden de zeven aanbevelingen toegelicht en deze worden gelinkt aan bestaand wetenschappelijk onderzoek. EEF heeft ook een korte samenvatting gemaakt van de zeven aanbevelingen.

 

Meer weten over metacognitie?
  • Kijk voor handvatten en praktijkvoorbeelden op de website Onderwijskennis.nl
  • Voor meer informatie over de verschillen tussen metacognitie en zelfregulatie en het belang van deze begrippen, lees dan deze bijdrage van NRO op Onderewijskennis.nl
  • Of lees deze reviewstudie naar zelfgestuurd leren op de website van NRO
Gedrag & Ontwikkeling
  • Voor: leraren en ander onderwijzend personeel
  • Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs
  • Metacognitieve vaardigheden
  • Zelfregulatie