Ga naar de inhoud
Masterclass

Literaire gesprekken

Gericht op het vormgeven van de methodiek literaire gesprekken

Door Alan Turingschool
  • Door: Heleen Buhrs en Ingrid Elijzen
  • Wanneer: 17 april 2024
  • Hoelaat: 14:30-17:00
  • Waar: Alan Turingschool
  • Voor wie: expert-leraren/specialisten en leraren midden- en bovenbouw po en/of onderbouw vo of s(b)o (max. 20 deelnemers) werkzaam op een Amsterdamse school.

In deze praktische bijeenkomst nemen we je mee in het vormgeven van de methodiek literaire gesprekken. Literaire gesprekken zijn gesprekken over één boek, verhaal of gedicht dat meerdere leerlingen tegelijk lezen en waarin ze hun gedachten en gevoelens die ze tijdens het lezen hebben opgedaan, met elkaar uitwisselen. De rol van de leraar is hierin coachend: Zij structureert het proces van de gesprekken maar probeert zo min mogelijk de gesprekken tussen leerlingen te sturen.

Het proefschrift van Gertrud Cornelissen (2016) is de basis van deze aanpak. We nemen je mee in zowel de theorie achter de methodiek als de vertaalslag naar de praktijk, zodat jij, na deze bijeenkomst, weet hoe je aan de slag kunt met mooie kinderboeken en verhalen in de klas.

Klik hier om je aan te melden voor deze training. Je moet als onderwijsprofessional werkzaam zijn op een Amsterdamse basisschool.

Taal
  • Voor: (expert-)leraren en specialisten
  • Kwaliteit leesonderwijs verbeteren
  • Kennis en beoefening methodiek Literaire Gesprekken
  • Leesplezier bevorderen
  • Mondelinge taalvaardigheid ontwikkelen