Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

KiVa

Gericht op het tegengaan van pestgedrag

Door EducationLab

Deze praktijkkaart beschrijft KiVa, een schoolbreed, preventief programma tegen pestgedrag en ter bevordering van de sociale veiligheid op school. KiVa bevat een basiscurriculum van wekelijkse themalessen van 30-45min voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Daarnaast wordt er een KiVa-team aangesteld op school die collega’s ondersteunen bij het uitvoeren van het programma ondersteunen. Onderzoek laat een afname van pestgedrag, pestslachtoffers en depressieve klachten zien. Daarnaast blijkt het programma te leiden tot een toename in schoolwelbevinden en zelfvertrouwen.

Meer weten over programma’s gericht op pesten?
Gedrag & Ontwikkeling
  • Voor: schoolleiders, leraren en ander schoolpersoneel
  • Verminderen van pestgedrag
  • Versterken van de sociale veiligheid
  • Kinderen uit groep 1 t/m groep 8
Download