Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Contact met ouders

Gericht op contact tussen ouders en leraar

Door EducationLab

Een goede relatie met ouders start met het leggen van persoonlijke verbinding. Zo ontstaat de mogelijkheid om ouders eerder bereid te vinden deel te nemen aan gesprekken of ouderavonden, met als gevolg activiteiten en een sociaal netwerk rondom school met ouders vorm te geven.

Een goede relatie met ouders is ook waardevol voor bijvoorbeeld armoedesignalering. In sommige klassen zitten kinderen die opgroeien in armoede of waar thuis sprake is van een onveilige thuissituatie. Deze problemen nemen kinderen ook mee naar school. Dit kan stress veroorzaken, kinderen kunnen moeite hebben zich te concentreren of kunnen problemen hebben met het maken van hun huiswerk omdat ze geen gebruik kunnen maken van internet of een computer. De leraar kan mede bijdragen aan de oplossing door deze problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en kinderen en hun ouders eventueel door te verwijzen naar hulpverlening.

Deze praktijkkaart geeft praktische handvatten om contact te leggen met ouders vanuit een grondhouding gebaseerd op partnerschap en communicatie gericht op gelijkwaardigheid.

 

Meer weten over contact met ouders?
Ouderbetrokkenheid
  • Voor: het hele team op een school
  • Goede relatie met ouders ontwikkelen
Download