Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

BoekStart in de kinderopvang

Gericht op vroege taalontwikkeling

Door EducationLab

Uit onderzoek weten we dat voorlezen enorm belangrijk is voor de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. Op alle kinderopvanglocaties wordt gelukkig regelmatig voorgelezen. Er is echter een structurele aanpak nodig om jonge kinderen te laten uitgroeien tot personen die makkelijk en met plezier kunnen lezen. Het leesbevorderingsprogramma BoekStart biedt zo’n structurele aanpak.

In deze praktijkkaart wordt beschreven hoe de bouwstenenaanpak van BoekStart in de kinderopvang werkt, wat de aanpak van de kinderopvang vraagt, en welke effecten de kinderopvang kan verwachten. De voorleesconsulent van de Bibliotheek en de voorleescoördinator van de kinderopvang vormen samen de spil van BoekStart in de kinderopvang. Zij zorgen ervoor dat de andere bouwstenen kunnen bijdragen aan het leesplezier van de kinderen: dat er een aantrekkelijke collectie is, dat er leesbevorderende activiteiten worden aangeboden, dat er jaarlijks geëvalueerd wordt en dat op basis van de evaluatie het voorleesplan wordt bijgesteld.

Implementatie van dit programma start op het strategisch niveau, met het gesprek tussen kinderopvang, Bibliotheek en gemeente. Op basis van de afspraken die door deze partners worden gemaakt, kan tegen relatief lage kosten op langere termijn worden samengewerkt aan een goede start op de basisschool door het verhogen van de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen.

 
Meer weten over vroege leesbevordering?
  • Voor meer informatie over de implementatie van dit programma, zie de Praktijkkaart BoekStartcoach.
  • De effecten van leesbevorderingsprogramma’s op leesvaardigheid en leesmotivatie, zijn beschreven in deze meta-analyse.
  • Voordelen van vroeg voorlezen, inclusief verwijzingen naar internationale literatuur, zijn beschreven in het artikel van Stichting Lezen.
  • Voor tips en sleutels voor effectief leesonderwijs, zie de Praktijkkaart Leesbegrip
Taal
  • Voor: medewerkers van de Bibliotheek, kinderopvang en jeugdzorg
  • Vroege leesbevordering
  • Voorlezen
  • Kinderen tussen de 0 en 4 jaar
Download