Ga naar de inhoud
Praktijkkaart

Bibliotheek op school

Gericht op leesvaardigheid

Door EducationLab

Er is een groeiend besef dat leesmotivatie een essentieel onderdeel is van het leesonderwijs. Binnen het programma de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen om de leesmotivatie van leerlingen te verhogen.

In deze praktijkkaart wordt beschreven hoe de bouwstenenaanpak van de Bibliotheek op school werkt, wat het van de school vraagt, en welke effecten je er op basis van wetenschappelijk onderzoek van kunt verwachten. De leesconsulent van de Bibliotheek en de leescoördinator van de school vormen samen de spil van de Bibliotheek op school. Zij zorgen ervoor dat de andere bouwstenen kunnen bijdragen aan de leesmotivatie van de leerlingen: dat de leerlingen het juiste boek kunnen vinden in de collectie, dat de activiteiten die worden aangeboden aansluiten bij het leesonderwijs, dat er jaarlijks geëvalueerd wordt en dat er op basis van de evaluatie een jaarplan wordt gemaakt voor het volgende schooljaar.

Implementatie van dit programma start op het strategisch niveau, met het gesprek tussen school(bestuur), Bibliotheek en gemeente. Op basis van de afspraken die door deze partners worden gemaakt, kan tegen relatief lage kosten op langere termijn worden samengewerkt aan het verhogen van de leesmotivatie van de leerlingen.

 

Meer weten over vroege leesbevordering?
  • De effecten van leesbevorderingsprogramma’s op leesvaardigheid en leesmotivatie, zijn beschreven in deze meta-analyse.
  • Voor tips en sleutels voor effectief leesonderwijs, zie de Prakijkkaart Leesbegrip.
Taal
  • Voor: het gehele schoolteam en de leesconsuelent van een Bibliotheek
  • Vroege leesbevordering
  • Leesmotivatie
  • Kinderen van 4 t/m 16 jaar
Download