Ga naar de inhoud
Toolkit

Beter omgaan met lastig gedrag in de klas

Gericht op een bijeenkomst over lastig gedrag

Door NJi

Deze gespreksleidraad van NJi vormt de basis voor een themabijeenkomst over omgaan met lastig gedrag die de intern begeleider op school kan geven.

De bijeenkomst duurt ongeveer 1.5 uur en heeft tot doel leraren meer houvast te bieden bij het omgaan met lastig gedrag, door samen kennis, vaardigheden en attitudes te vergaren waarmee het gedrag van leerlingen en leraren verbeterd kan worden. Daarnaast worden er nog andere (lees)tips gegeven over wat werkt bij het omgaan met lastig gedrag. 

Gedrag & Ontwikkeling
  • Voor: intern begeleiders
  • Bijeenkomst organiseren