Ga naar de inhoud
Kohnstammhuis, Hogeschool van Amsterdam

Slotsymposium ‘Minder uren, betere lessen’

Symposium als afsluiting van de podcastreeks , die is ontwikkeld door het Centre of Expertise Urban Education van de HvA met financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO en mede georganiseerd door Ina Cijvat.

Is het mogelijk om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren door het aantal lesuren te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit? In dit slotsymposium nemen we je mee in de manier waarop in het project ‘Minder uren, betere lessen’ door middel van een podcast-serie dit vraagstuk onder de loep is genomen en delen we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Maar bovenal: wat betekent dit nu verder? Gezamenlijk verkennen we de vervolgstappen.

Programma

Het symposium start met een presentatie over het project, de podcast en de belangrijkste uitkomsten en conclusies. Daarna volgen twee rondes van elk 45 minuten waarin we met elkaar in gesprek gaan over één van de deelthema’s die in de podcastreeks aan de orde is gekomen. Afsluitend brengen we de opbrengsten uit de twee rondes bij elkaar en bespreken we mogelijke en wenselijke vervolgstappen.

Voor wie?

Het slotsymposium is voor iedereen toegankelijk, maar is met name interessant voor leraren, schoolleiders, beleidsmakers en onderzoekers die op een interactieve manier mee willen denken over thema’s rondom onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit.

Aanmelden via de button ‘Meer informatie’.