Ga naar de inhoud
Wereldwijs

Leertraject: Duurzame implementatie van een formatieve aanpak op school

In een viertal bijeenkomsten wordt, vanuit theorie over formatieve evaluatie en het verbeteren van de leercultuur in school, een plan van aanpak gemaakt voor een verandertraject om formatief handelen en duurzame ontwikkeling het hart van de school te maken.

Aanmelden gaat via een intakegesprek waarin we verkennen wat de verwachtingen zijn, de beginsituatie geschetst wordt en de urgentie kenbaar gemaakt wordt om aan dit traject te beginnen. Heb je interesse, stuur dan een mail aan: directie@obs-wereldwijs.nl. Voor de verdere procedure en meer informatie over het trainingsprogramma, klik hier .