Ga naar de inhoud
Online, link volgt na aanmelding

Co-teaching speciaal en regulier samen: wat werkt?

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ Amsterdam organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek. Onderzoekers en professionals gaan online in gesprek over diverse thema’s. Dit keer over co-teaching po-so. Een gezamenlijk initiatief van Pi-scholen, Openbaar Onderwijs aan de Amstel en ASKO-scholen en mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband.

Prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit van Amsterdam) zal uitleg geven over zijn literatuuronderzoek naar de interventie co-teaching en presenteert de onderzoeksresultaten van het project co-teach po-so, waarin het regulier en het speciaal onderwijs nauw samenwerken in co-teachingstrajecten.

Daarnaast zal er een korte uitleg worden gegeven door verschillende betrokkenen bij het project co-teach po-so (leerkracht, co-teacher, schooldirecteur, projectleider) over hoe co-teaching effectief kan worden ingezet in de klas bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Na de bijeenkomst weet je wat co-teaching is en hoe je het kunt inzetten.

Aanmelden kan bij:

Simone Groot: s.groot@ooada.nl
Merel Schulte: m.schulte@pi-scholen.nl

Meer weten over dit initiatief? Bekijk hier het filmpje.